saison 2006-2007
sortie dans le bozziu
9 avril 06
sortie dans la forêt de pietra piana 10 dec 06 sortie au village d'Occi 17 dec 06 sortie a Bisinchi
24 12 2006
sortie a asco
07 01 2007
foret de Pianello
14 01 2007
sortie au san pedrone
21 01 2007
sortie au valdo niellu
29 01 2007
sortie a vizzavona
07 01 2007
sortie a calenzana
11 03 2007
sortie a alesani
18 03 2007
sortie a l'omu di cagna
01 04 2007

galerie 2